Vervolgconsult

Afhankelijk van de situatie is er na circa 4 tot 6 weken een vervolgconsult waarin uw huidige situatie en de reacties op het middel beoordeeld worden. Wat is verbeterd, wat is verslechterd, zijn er nieuwe symptomen naar voor gekomen?

Naarmate klachten langer bestaan of ernstiger van aard zijn, zal de behandeling langer duren en zijn er meerdere vervolgconsulten nodig. Het kan voorkomen dat na enige tijd na inname van een homeopathisch geneesmiddel uw ziektebeeld zodanig verandert, dat een nieuw geneesmiddel voorgeschreven moet worden. In dat geval is er sprake van een nieuwe situatie.

Definitieve schade aan het lichaam is niet homeopathisch te verhelpen. Wel zijn er vaak mogelijkheden om ondanks uw beperkingen uw levenskwaliteit te verbeteren.