Acuut consult

Het kan gebeuren dat er tijdens de homeopathische behandelingen van een chronisch ziekte of klacht u een ander acuut probleem krijgt. Ook hiervoor kunt u indien u dat wenst homeopathisch behandeld worden. De klassieke homeopathie kan bij acute klachten indien meteen het juiste middel gevonden wordt binnen een uur tot enkele uren al werken met goed resultaat. Dat is uiteraard ook afhankelijk van uw klacht.