Home » Tarieven

Tarieven klassiek homeopathische behandeling:

  • Eerste consult (duur 75-90 minuten) :  € 85

  • Eerste consult kinderen tot en met 12 jaar (duur ong. 60 min) : € 65
  • Vervolgconsult (duur 30-45 minuten) : € 45

  • Vervolgconsult (duur 15-20 minuten) : € 25 

  • Acuut consult bij plotse klachten of veranderde klachten sinds enkele dagen: € 65

Deze bedragen zijn inclusief het homeopathische geneesmiddel.

Voor de tarieven klassiek homeopathische behandeling dier klik hier

Indien het te belastend is voor u kan het eerste uitgebreide consult opgesplitst worden over twee dagen, hierbij zal er dan telkens € 45 (of €35 kinderen tot en met 12 jaar)in rekening gebracht worden.

Afrekenen geschiedt uitsluitend contant. 

U krijgt na afloop van het consult uw factuur mee. De factuur kunt u tevens als declaratie voor uw zorgverzekeraar gebruiken.

Via de aanvullende verzekering is het mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen voor de behandeling, mits de homeopaat is aangesloten bij een beroepsvereniging, in mijn geval de NVKH.

Klassieke homeopathie valt onder alternatieve geneeswijzen.

In uw polisvoorwaarden staat de vergoeding van een klassiek homeopathische behandeling vermeld. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

De vergoedingen kunt u hier terugvinden of op de site van NVKH.

Het bezoeken van een klassiek homeopaat heeft géén invloed op uw verplicht eigen risico.

 

De praktijk is via de beroepsvereniging NVKH aangesloten bij Incass.

Bij het niet nakomen van een afspraak voor een consult zal een rekening gedeclareerd worden aan de patiënt, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd of wanneer er sprake is van overmacht.